Мобільний вигляд веб сайту

Для переходу по меню потрібно лише натиснути на нього.

Головна

Життя гімназії

Інформація

Про нас

ЗНО

ДПА

STEM-освіта

Новини

Контакти

Для розкриття пунктів меню натисніть на галочку > справа

ЗНО-2014
 • Зареєструватися

Графік проведення ЗНО і тривалість тестування

grafik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали для підготовки до ЗНО  

-          Програми зовнішнього незалежного оцінювання 

-          Характеристики тестів 

-          Критерії оцінювання тестового завдання з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з української, російської та іноземних мов 

-          Пробне ЗНО – 2014 

-          Тести 2008 – 2013 рр.

-         Підручники і посібники, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» 

Джерела інформації: 

 • Сайт Українського ЦОЯО: www.testportal.gov.ua
 • Сайт Вінницького РЦОЯО: www.vintest.org.ua
 • Сайт управління освіти м. Старокостянтинова: http://sk-osvita.km.ua/news.php
 • Сайт методичного кабінету управління освіти м. Старокостянтинова:
  http://sk-metod.ucoz.org/
 • Інформаційно-реєстраційний бюлетень “Зовнішнє незалежне оцінювання. 2014 рік”

 

Додаткова сесія

1. Учасники додаткової сесії зовнішнього оцінювання:

 1. абітурієнти, які через поважні причини не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання або стосовно яких було допущено порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;
 2. особи, які за рішеннями судів перебувають в установах виконання покарань;
 3. особи, які за релігійними переконаннями не можуть взяти участь у тестуваннях, що відбуватимуться в окремі дні;
 4. особи, які в поточному році навчаються або перебувають на лікуванні за кордоном та не можуть пройти зовнішнє оцінювання у встановлені терміни;
 5. особи, які зареєструвалися для проходження зовнішнього оцінювання на території Автономної Республіки Крим чи міста Севастополя;
 6. особи, яким відмовлено в реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього оцінювання через певні недоліки, допущені ними при оформленні реєстраційних документів.

Особи, зазначені в підпункті 1, можуть взяти участь у додатковій сесії зовнішнього оцінювання лише з предмета, з якого не змогли пройти тестування у встановлені терміни або якщо під час проходження зовнішнього оцінювання щодо них були допущені порушення процедури.

Особи, зазначені в підпунктах 3, 4, можуть взяти участь у додатковій сесії зовнішнього оцінювання лише з предмета, з якого не можуть пройти тестування під час основної сесії.

2. Причини участі у додатковій сесії

До поважних причин, які перешкодили абітурієнту скласти тести під час основної сесії зовнішнього оцінювання, належать:

 1. участь у міжнародних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України та Міністерства молоді та спорту України;
 2. захворювання в період проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено довідкою форми №095/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, або копією листка непрацездатності;
 3. смерть рідних по крові або по шлюбу;
 4. стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування;
 5. інші виняткові обставини, що унеможливили участь абітурієнта у проходженні зовнішнього оцінювання.

3. Реєстрація осіб для участі у додатковій сесії

Реєстрація осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього розділу, здійснюється протягом п'яти робочих днів, ураховуючи день проведення зовнішнього оцінювання з певного предмета;

-     осіб, зазначених у підпунктах 2, 3 пункту 1 цього розділу, у межах часу, відведеного на реєстрацію;

-     осіб, зазначених у підпунктах 4-6 пункту 1 цього розділу, 01 травня-15червня 2014 року.

Рішення про реєстрацію особи для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання приймається регламентною комісією відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

4. Місце проведення додаткової сесії

Додаткова сесія буде організована в містах: Вінниця, Житомир, Хмельницький.

Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання розміщуються на інформаційних сторінках абітурієнтів, створених на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (http://testportal.gov.ua/infopages/ ).

Відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я України (лист від 30.04.2009 № 3.09‑16/745) для підтвердження факту хвороби учасника зовнішнього оцінювання з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного року необхідно отримати в лікувальному закладі довідку за формою №095/о. Учасникам зовнішнього оцінювання, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад в попередні роки, необхідно отримати довідки про тимчасову непрацездатність.

Для реєстрації на додаткову сесію потрібно надати:

 1. копію документа, що посвідчує особу (серія та номер якого вказано у сертифікаті),
 2. документ, що підтверджує наявність поважної причини, яка перешкодила взяти участь в основній сесії ЗНО-2014,
 3. заяву.

Реєстрація абітурієнтів, які через об'єктивні причини не змогли взяти участь у зовнішньому оцінюванні у визначені Міністерством освіти і науки України строки, здійснюється протягом п'яти робочих днів, уключаючи день проведення зовнішнього оцінювання з відповідного предмета.

З 01 липня до 15 липня 2014 рокупроведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання

01 липня 2014 р.:

географія

02 липня 2014 р.:

фізика

03 липня 2014 р.:

російська мова

04 липня 2014 р.:

українська мова і література

07 липня 2014 р.:

іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська)

08 липня 2014 р.:

математика

09 липня 2014 р.:

світова література

10 липня 2014 р.:

історія України

11 липня 2014 р.:

біологія

14 липня 2014 р.:

всесвітня історія

15 липня 2014 р.:

хімія

 

 Права осіб, які проходять
 зовнішнє оцінювання
 

Участь у зовнішньому оцінюванні може взяти особа, яка має повну загальну середню освіту або є випускником навчального закладу системи загальної середньої освіти поточного навчального року, планує вступати до вищого навчального закладу України та зареєструвалася в установленому порядку. 

Особа, яка зареєструвалася для проходження зовнішнього оцінювання (далі - абітурієнт), має право на: 

-       Виконання тестів, що відповідають вимогам програм зовнішнього незалежного оцінювання із загальноосвітніх предметів, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

-       Отримання консультацій щодо процедури проведення зовнішнього оцінювання до початку роботи над тестом. 

-       Використання в процесі проходження зовнішнього оцінювання тестів українською мовою або однією із мов, визначених у підпункті 2 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2013 року № 1258 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2014 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2013 року за №1614/24146. 

-       Ознайомлення із правами та обов'язками абітурієнта. 

-       Ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання. 

-       Безпечні умови під час складання тестів. 

-       Доступ до інформації про: 

 • мету та програми зовнішнього незалежного оцінювання, форми тестових завдань;
 • порядок проходження зовнішнього оцінювання;
 • час і місце проведення зовнішнього оцінювання;
 • використання в пунктах тестування технічних засобів контролю: систем відеоспостереження, металодетекторів тощо;
 • порядок визначення результатів зовнішнього оцінювання;
 • спосіб і час оголошення результатів зовнішнього оцінювання.
 • Апеляції щодо порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання та щодо результатів зовнішнього оцінювання. 

Абітурієнт, персональні дані якого обробляються в процесі зовнішнього оцінювання, користується правами, визначеними статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». 

Обов'язки осіб, які проходять зовнішнє оцінювання 

Абітурієнт зобов'язаний: 

-       Ознайомитися з інформацією про порядок проходження зовнішнього оцінювання. 

-       Ввічливо ставитися до осіб, які організовують, проводять чи беруть участь у зовнішньому оцінюванні. 

-       Своєчасно прибути до визначеного Українським центром оцінювання якості освіти пункту тестування. При собі мати наступні документи: 

 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (надалі – Сертифікат);
 • паспорт або інший документ (серія та номер якого зазначені в Сертифікаті);
 • запрошення-перепустку. 

-       Виконувати вказівки та вимоги фахівців, які організовують та проводять зовнішнє оцінювання, щодо процедури тестування. 

-       Після закінчення роботи над тестом повернути бланки відповідей особам, які проводять тестування, переконатися, що їх укладено до спеціального пакета, засвідчити цей факт підписом в аудиторному протоколі проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

-       До виходу з пункту тестування надати уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для проставлення відмітки про складання тесту з певного предмета. 

-       Не псувати майно навчального закладу та майно осіб, які перебувають у пункті тестування. 

-       Не проносити до пункту тестування небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров'ю учасників зовнішнього оцінювання. 

-       Не користуватися в пункті тестування будь-якими засобами зв'язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації. 

-       Протягом часу, відведеного для складання тесту: 

 • не заважати іншим абітурієнтам працювати над тестом, а також особам, відповідальним за проведення зовнішнього оцінювання, виконувати покладені на них обов'язки;
 • не спілкуватися з іншими абітурієнтами, не передавати їм будь-які предмети та матеріали;
 • не мати при собі засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування, а також окремих елементів, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв. 

У разі порушення вимог абітурієнт позбавляється права на продовження роботи над тестом і на вимогу осіб, які організовують і проводять зовнішнє оцінювання, повинен здати бланки відповідей і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування.

 

Терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання

      Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати в 2014 році до вищих навчальних закладів, буде проводитися з таких предметів: українська мова і література, історія України, всесвітня історія, математика, біологія, географія, фізика, хімія, російська мова, світова література, одна з іноземних мов (за вибором): англійська, німецька, французька, іспанська.

Кожен зареєстрованийучасник зовнішнього незалежного оцінювання матиме право на складання тестів не більше як із чотирьох навчальних предметів.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти зараховуються як вступні випробування до вищих навчальних закладів.

Тести для зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, всесвітньої історії, математики, біології, географії, фізики, хімії будуть перекладені кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами; світової літератури – російською мовою.

Реєстрація осіб для проходження зовнішнього незалежного оцінювання здійснюватиметься з 3 січня до 5 березня 2014 року.

Зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься в 2014 році після завершення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

Наводимо строки проведення тестувань з усіх предметів:

3 червня іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська);
5 червня українська мова і література;
6 червня українська мова і література;
10 червня російська мова;
12 червня математика;
14 червня географія;
16 червня всесвітня історія;
18 червня фізика;
20 червня історія України;
23 червня хімія;
25 червня біологія;
27 червня світова література.

З 19 червня до 08 липня 2014 року - оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання буде проведено впродовж 4–11 липня 2014 року. До 17 липня 2014 року - оголошення результатів учасників додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Зовнішнє незалежне оцінювання

Абітурієнтам 2014 року

Для того щоб у червні 2014 року бути обізнаним 
з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання та почувати себе впевнено на пункті тестування,
ВІЗЬМІТЬ УЧАСТЬ У ПРОБНОМУ ЗНО!

Пробне ЗНО дає можливість:

 • ознайомитися з правилами проведення ЗНО;
 • підготуватися психологічно до проходження ЗНО;
 • ознайомитися з форматами тестових зошитів;
 • орієнтуватися в різних формах тестових завдань;
 • розрахувати час на виконання частин тестового зошита;
 • потренуватися в заповненні бланків відповідей типу А і Б;
 • отримати результат за шкалою 100-200 балів.

Як визначити результати пробного ЗНО?

 • Кожен учасник отримає бланк з правильними відповідями та схемами підрахунку балів і зможе самостійно визначити кількість тестових балів, набраних під час проходження пробного тестування.
 • Про результат пробного тестування за шкалою 100-200-балів можна буде дізнатися на інформаційних сторінках «Особистий кабінет учасника ПЗНО», створених на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти.


Участь у пробному ЗНО дає доступ
до тренувального ON-LINE тестування
Зацікавився?

Заходь на сайт Вінницького регіонального центру
оцінювання якості освіти у розділ «Пробне ЗНО»
www.vintest.org.ua

Реєстрація учасників на пробне ЗНО буде тривати
з 01 до 30 листопада 2013 року 
через мережу Internet на сайті ВРЦОЯО (www.vintest.org.ua).

23.03.2014 – українська мова і література,хімія, фізика, російська мова, всесвітня історія, одна з іноземних мов: англійська, німецька, французька або іспанська (за вибором)

29.03.2014 – математика, історія України, біологія, географія, світова література.

Участь у пробному ЗНО – це перший крок до успішного проходження зовнішнього незалежного оцінювання у 2013 році!

 

 

 

Категорії сайту

Головна

Життя гімназії

Інформація

Про нас

ЗНО

ДПА

STEM-освіта

Новини

Контакти

 • fr-FR
 • English (UK)

Контакти

 • вул. Ессенська, 4,
  м. Старокостянтинів,
  Хмельницька область, 31100
 • (03854) 4-57-96
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.