Мобільний вигляд веб сайту

Для переходу по меню потрібно лише натиснути на нього.

Головна

Життя гімназії

Інформація

Про нас

ЗНО

ДПА

STEM-освіта

Новини

Контакти

Для розкриття пунктів меню натисніть на галочку > справа

Система освіти STEM
 • Зареєструватися

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.05.2017р.                                                                м.Київ                                                           № 708

Про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру (ВНМВ SТЕМ-центр)» на 2017-2021 роки

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 р. № 522 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 листопада 2012 р. № 1352), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 р. №946/5167, Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 114 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23 листопада 2009 р. № 1054), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 р. №428/6716, враховуючи клопотання департаментів освіти і науки Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської обласних державних адміністрацій; департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації; управлінь освіти і науки Кам’янець-Подільської, Чернігівської міських рад, управління освіти м. Кропивницького; відділу освіти Марійської районної державної адміністрації Донецької області, висновок науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від 26.10.2016 (протокол № 3), з метою наукового обґрунтування та експериментальної перевірки ефективності науково-методичних засад створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру, що забезпечує інтегроване використання науково-освітніх ресурсів на засадах єдиного інформаційного простору системи освіти України

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити як такі, що додаються:
 • 1)заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру (ВНМВ SТЕМ- центр)» на 2017-2021 роки;
 • 2)програму дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру (ВНМВ SТЕМ-центр)» на 2017- 2021 роки.
 1. Надати статус експериментальних навчальних закладів всеукраїнського рівня Криворізькому природничо-науковому ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області; комунальному закладу «Курахівська гімназія «Престиж» (школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та гімназія) Марийської районної ради Донецької області»; комунальному закладу «Навчально-виховне об’єднання - «Спеціалізований загальноосвітній заклад І ступеня «Гармонія» - Гімназія ім. Т. Шевченка - Центр позашкільного виховання «Контакт» м. Крогшвницького; Льотній академії Національного авіаційного університету м. Кропивницького; комунальному закладу Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»; Старокостянтинівському навчально-виховному комплексу «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука; Кам’янець-Подільському ліцею; Ніжинському ліцею Ніжинської міської ради при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя; Чернігівському ліцею № 32 Чернігівської міської ради Чернігівської області; Хотинській гімназії Хотинської міської ради Чернівецької області; Глибоцькому ліцею Глибоцької селищної ради Глибоцького району Чернівецької області; навчально-виховному комплексу «Школа І ступеня - гімназія «Оболонь» Оболонського району м. Києва; школі І-ІІІ ступенів № 225 Оболонського району м. Києва; товариству з обмеженою відповідальністю «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Ліко-школа»; державному загальноосвітньому навчальному закладу спеціалізованій школі- інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленими вивченням окремих предметів та курсів «Дитяча інженерна академія».

Базовим закладом для проведення експерименту є Національний центр «Мала академія наук України».

Під час проведення експерименту до участі у ньому будуть залучатися навчальні заклади, які працюють над вирішенням аналогічних завдань (за згодою).

 1. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Ткаченко В. В.) надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічним колективам експериментальних навчальних закладів у проведенні дослідно-експериментальної роботи.
 2. Інститутам післядипломної педагогічної освіти Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Сумської, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської областей та Київському інституту післядипломної педагогічної освіти імені Б. Грінченка здійснювати науково-методичний супровід реалізації завдань науково- експериментальної роботи зазначених експериментальних закладів.
 3. Департаментам освіти і науки Дніпропетровської, Сумської, Хмельницької, Чернівецької обласних державних адміністрацій; управлінню освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської області, управлінню освіти і науки Чернігівської області; департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації; управлінням освіти і науки Кам’янець-Подільської, Чернігівської міських рад, управлінню освіти м. Кропивницького; відділу освіти Мар’їнської районної державної адміністрації Донецької області сприяти освітнім закладам у забезпеченні  необхідних умов для організації та проведення дослідно-експериментальної' роботи.


6.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр                                                                              Л.М.Гриневич   

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки

України

               від  17.05.2017  №703   

ЗАЯВКА

на проведення дослідно-експериментальної роботи
всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади створення та
функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)»
на 2017-2021 роки

 1. Опис основних ідей дослідно-експериментальної роботи

Спираючись на науку, освіту та інноваційні технології, можна констатувати, що стратегія розвитку України в умовах глобалізації дає реальний шанс нашій країні зайняти гідне місце на новому етапі цивілізації. До важливих векторів глобалізації належить освіта, яка не тільки не залишилася осторонь процесів глобалізації, а й- активно залучається до них. Прискорення процесів глобалізації в економіці та політиці висувають нові вимоги до структури та якості освіти.

Сьогодення об’єктивно вимагає переведення освітнього процесу на технологічний рівень, активізацію пошуку перспективних інноваційних й педагогічних технологій, спрямованих на розвиток і саморозвиток особистості. Одним із актуальних напрямків інноваційного розвитку природничо-математичної освіти є система навчання STEM (Science-наука, Technology-технологія, Engineering- інженерія, Mathematics-математика).

STEM-освіта - це об'єднання наук, спрямованих на розвиток нових технологій, на інноваційне мислення, на забезпечення добре підготовлених інженерних кадрів. Сьогодні в багатьох країнах поняття STEM-освіти все активніше впроваджується в різні освітні програми, створюються STEM-центри, проводяться міжнародні конференції тощо.

Поряд із наукою і високими технологіями найважливішою сферою' інноваційної економіки є креативна індустрія (creative industries) або креативна економіка загалом, заснована на творчості й інтелектуальному капіталі. До креативних галузей відносяться кіно, музика, комп'ютерні технології, образотворчі мистецтва, галерейний бізнес, мода, видавнича справа, дизайн, архітектура.

Вагомий акцент сьогодні проявляється на креативному напрямі інноваційної економіки. Зокрема в STEM-освіту активно включаються творчі, мистецькі дисципліни, об'єднані загальним терміном Arts. Дисциплінами-лідерами в Arts поки що є промисловий дизайн, архітектура та індустріальна естетика. Мистецтва відкривають нові способи мислення, нові шляхи встановлення зв'язків. Крім того, вони допомагають підтримувати конкурентоспроможність за допомогою стимулювання інновацій і креативності. Єдність точної науки і гуманітарних підходів може підтримати іноваторів у сучасному складному світі.

Невід’ємною складовою організаційної роботи щодо ефективності впровадження напрямків SТЕМ-освіти є створення Всеукраїнської мережі SТЕМ- центрів/SТЕМ-лабораторій.

SТЕМ-центри створюються на базі вищих, загальноосвітніх (регіональних опорних шкіл), позашкільних навчальних закладів, наукових лабораторій, які мають' відповідну матеріально-технічну базу, кваліфікованих фахівців, навчальні програми з природничо-математичних наук, технологій, програмування, робототехніки для організації ефективної науково-проектної роботи школярів.

Головною рушійною силою інноваційної діяльності є вчитель, оскільки суб’єктивний чинник є вирішальним під час впровадження і поширення нововведень. Педагог-новатор може бути носієм конкретних нововведень, їх творцем та модифікатором. Він має широкі можливості та необмежене поле діяльності, оскільки на практиці переконується в ефективності наявних методик навчання і може коригувати їх, проводити докладну структуризацію досліджень навчально-виховного процесу, створювати нові методики. Основна умова такої діяльності - інноваційний потенціал педагога.

Всеукраїнський науково-методичний віртуальний SТЕМ-центр (ВНМВ SТЕМ- центр) стане новітнім ресурсом для SТЕМ-освіти в Україні, що сприятиме активізації інноваційного розвитку предметів природничо-математичного циклу та науково-дослідної роботи у навчальних закладах загалом. ВНМВ SТЕМ-центр - це нові можливості: формування інноваційного середовища, форма інтерактивного спілкування науково-педагогічних працівників, які забезпечують оптимальний доступ до необхідних ресурсів щодо запровадження SТЕМ-освіти; здійснення науково-дослідної роботи з учнями і педагогами, забезпечення умов для поглибленої наукової та науково-технічної підготовки фахівців відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки за напрямами SТЕМ-освіти; простір, формування науково-методичної бази підвищення кваліфікації та сприяння до накопичення наукових інформацій, знань, інтелектуальної власності, обміну інформацією, досвідом роботи, надання оперативної методичної допомоги для розв’язання проблем запровадження 8ТЕМ-освіти.

Якість освіти багато в чому визначається компетентністю та рівнем професійної діяльності вчителя, тому на платформі ВНМВ 8ТЕМ-центру. Міністерство освіти та науки України, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» планує проведення семінарів-тренінгів, науково- практичних семінарів, тренінгів, вебінарів для керівників ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ, методистів районних, міських відділів освіти, вчителів із питань організації навчання за напрямками та проблематикою 8ТЕМ-освіти, що сприятиме підвищенню професійної компетентності педагогів.

З урахуванням науково-практичної значимості проблеми була сформульована тема дослідно-експериментальної роботи: «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ- центру (ВНМВ SТЕМ-центр)».

 1. Об’єкт дослідження

Процес створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру.

 1. Предмет дослідження

Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру.

 1. Мета дослідження

Науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність науково- методичних засад створення та функціонування Всеукраїнського науково- методичного віртуального SТЕМ-центру, що забезпечує інтегроване використання науково-освітніх ресурсів на засадах єдиного інформаційного простору системи освіти України для забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі загальних стратегій міжпредметного (трансдисциплінарного) підходу до навчання у шкільній освіті, що підтримується прогресивною педагогікою.

 1. Гіпотеза дослідно-експериментальної роботи

Полягає у припущенні створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру, ефективність якого залежатиме від:

 • концептуалізації науково-методичних засад створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру, орієнтованого на забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів;
 • технологізації процесу створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру, що передбачає розроблення та впровадження відповідного знаннєво-орієнтованого мережецентричного середовища для забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів;
 • розвитку та самореалізації суб’єктів освітньої діяльності в умовах функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру, що передбачає створення електронних освітніх ресурсів та відповідних електронних площадок взаємодії між ними.

 

6.Завдання дослідно-експериментальної роботи:

1.Дослідити стан розробленості зі створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру, орієнтованого на забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів у теорії й практиці.

2.З’ясувати зміст та понятійну систему Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру.

3.Уточнити та науково обґрунтувати критерії, показники, рівні розвитку навчально-дослідницької діяльності учнів та дібрати відповідний діагностичний інструментарій.

4.Науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність

концепції створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального                              SТЕМ-центру,        орієнтованого       на      забезпечення        навчально-

дослідницької діяльності учнів.

5.Розробити та експериментально перевірити ефективність функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру.

6.Розробити мережеві засоби програмно-інформаційного та навчально-

методичного забезпечення функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального                              SТЕМ-центру,        орієнтованого       на      забезпечення        навчально-

дослідницької діяльності учнів.

7.Теоретико-методологічні основи дослідно-експериментальної роботи:

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; Укази Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (№ 344/2013 від 25.06.2013), «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (№ 926/2010 від 30.09.2010), «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» (№ 928/2000 від' 31.07.2000); Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 р. № 522 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 листопада 2012 р. № 1352), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 р. № 946/5167, Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 114 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23 листопада 2009 р. № 1054), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ІЗ травня 2002 р. № 428/6716 та інші;

-висновки із наукових досліджень, що присвячені розробленню теорії та методології педагогічної інноватики (І. Бех, С. Гончаренко, В. Кремень, О. Савченко та інші); теорії та методики формування інформаційного середовища в загально освітніх навчальних закладах засобами інформаційно-комунікаційних технологій, розвитку інформаційної та інформатичної культури учнів (Л. Білоусова, Л. Калініна,В. Кухаренко, Н. Олефіренко, Н. Сиротенко, А. Столяревська, О. Стрижак, О. Спірін, О. Співаковський, І. Чернецький та інші).

 1. База дослідно-експериментальної роботи:

Криворізький природничо-науковий ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області;

Комунальний заклад «Курахівська гімназія «Престиж» (школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та гімназія) Марійської районної ради Донецької області»;

Комунільний заклад «Навчально-виховне об’єднання - «Спеціалізований загальноосвітній заклад І ступеня «Гармонія» - Гімназія ім. Т. Шевченка - Центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету;

Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія- інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»;

Старокостянтинівський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука;

Кам’янець-Подільський ліцей;

Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя;

Чернігівський ліцей № 32 Чернігівської міської ради Чернігівської області;

Хотинська гімназія Хотинської міської ради Чернівецької області;

Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради Глибоцького району Чернівецької області;

Навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня - гімназія «Оболонь» Оболонського району м. Києва;

Школа І-ІІІ ступенів № 225 Оболонського району м. Києва;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Ліко-школа»;

Державний загальноосвітній навчальний заклад спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленими вивченням окремих предметів та курсів «Дитяча інженерна академія».

Базовим закладом для проведення експерименту є Національний центр «Мала академія наук України».

Під час проведення експерименту до участі у ньому будуть залучатися навчальні заклади, які працюють над вирішенням аналогічних завдань (за згодою).

 

9.Методи дослідження:

1)теоретичні - системний аналіз та узагальнення психолого-педагогічної літератури, присвяченої проблемі дослідження; систематизація й узагальнення наукових даних для вивчення й комплексного розв’язання досліджуваної проблеми;

2)емпіричні - анкетування, бесіда, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент для встановлення ефективності впровадження моделі;

3)статистичні - методи статистичної обробки результатів проведення педагогічного експерименту.

10.Наукова новизна дослідження (теоретичне та практичне значення дослідно-експериментальної роботи):

1)теоретично обґрунтовано концепцію дослідження, яка розкриває теоретико- методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково- методичного віртуального SТЕМ-центру, орієнтованого на забезпечення навчально- дослідницької діяльності учнів;

2)розроблено знаннєво-орієнтовану ІТ забезпечення функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру, орієнтованого на забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів;

3)з’ясовано зміст та понятійну систему Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру;

уточнено та науково обґрунтовано критерії, показники, рівні розвитку навчально-дослідницької діяльності учнів засобами знаннєво-орієнтованих ІТ та дібрано відповідний діагностичний інструментарій;

 4)удосконалено зміст, форми і методи створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру.

 

Практичне значення одержаних результатів полягає у:

1)впровадженні теоретико-методичних засад функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру в практику загальноосвітніх навчальних закладів;

2) застосовуванні розробленої концепції створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру та відповідної знаннєво-орієнтованої мережецентричної ІТ, яка ґрунтується на забезпеченні ефективної навчально-дослідницької діяльності учнів та відповідного діагностичного інструментарію;

3)апробуванні мережевих засобів програмно-інформаційного та навчально- методичного забезпечення функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру.

Вірогідність результатів експерименту забезпечуватиметься: методологічною обґрунтованістю вихідних теоретичних положень; комплексним використанням теоретичних і емпіричних методів; об’єктивністю критеріїв, показників оцінки кількісних та якісних результатів педагогічного експерименту; результатами практичного впровадження основних теоретичних положень наукового дослідження у роботу закладу освіти.

11.Строки та етапи проведення дослідно-експериментальної роботи

початок - березень 2017 року; закінчення - серпень 2021року.

Перший етап: організаційно-підготовчий (березень 2017 р. – травень 2017р.):

1)здійснити системний аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, нормативних документів за темою дослідження, аналіз зарубіжного досвіду- впровадження STEM-освіти;

2)проаналізувати нормативно-правові документи з проблеми дослідження;

3)розробити нормативні акти, що супроводжують діяльність ВНМВ STEM- центру;

4)розробити інтерфейс веб-сторінки ВНМВ STEM-центру;

5)змістово наповнити рубрики веб-сторінки ВНМВ STEM-центру;

6)відкрити та презентувати «Всеукраїнський науково-методичний віртуальний STEM-центр (ВНМВ STEM-центр)»;

7)підвести підсумки першого (організаційно-підготовчого) етапу дослідно- експериментальної роботи;

Другий етап: концептуально-діагностичний (травень 2017 р. – серпень 2017р.):

8)апробувати роботу веб-сторінки ВНМВ STEM-центру;

9)апробувати програми, інтегровані навчальні курси із напрямків STEM-' освіти;

10)провести діагностику стану сформованості інформаційної культури суб’єктів освітньої діяльності на момент дослідження;

11)провести дослідження щодо ефективності роботи STEM-центру, стану впровадження STEM-освіти в Україні;

12)провести опитування користувачів STEM-центру з метою вивчення їхніх потреб;

13)розробити експериментальні навчальні модулі, програми та плани із напрямків STEM-освіти;

14)організувати і провести конкурси, тренінги, семінари, літні школи для учнів та вчителів, які впроваджують STEM-освіту в Україні;

15)організувати заходи для методистів регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти, педагогів із питань впровадження STEM-освіти в Україні;

16)опубліковувати матеріали з теми дослідження в наукових фахових виданнях, міжнародних збірниках наукових праць, засобах масової інформації;

17)підвести підсумки другого (концептуально-діагностичного) етапу дослідно- експериментальної роботи;

третій етап: формувальний (вересень 2018 р. - серпень 2020 р.):

18)провести апробацію ефективності знаннєво-орієнтованої мережецентричної ІТ забезпечення функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального БТЕМ-центру;

19)провести семінари-тренінги, науково-практичні семінари, вебінари для керівників ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ, методистів районних, міських відділів освіти, вчителів із питань організації навчання за напрямками та проблематикою SТЕМ-освіти, що сприятиме підвищенню професійної компетентності педагогів;

20)підвести підсумки третього (формувального) етапу дослідно- експериментальної роботи;

четвертий етап: узагальнювальний (вересень 2020 р. - серпень 2021 р.):

21)здійснити кількісний та якісний аналіз оцінювання результатів апробації ідей експерименту на основі вироблених теоретико-методологічних критеріїв, впроваджених методів і навчальних методик;

22)провести діагностику стану розвитку інформаційної та інформатичної культури учнів у процесі здійснення навчально-дослідницької діяльності;

23)сформувати пропозиції, методичні рекомендації щодо вдосконалення навчально-плануючої документації діяльності ВНМВ SТЕМ-центру;

24)розробити концепцію створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру, орієнтованого на забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів та відповідної інформаційної культури усіх суб’єктів освітньої діяльності у процесі здійснення навчально-дослідницької діяльності;

25)підготовити і провести науково-практичну конференцію «Впровадження SТЕМ-освіти в Україні»;

26)розробити дидактичні науково-методичні матеріали за темою експерименту;

провести корекцію розроблених ресурсів ВНМВ SТЕМ-центру;

27)підвести підсумки четвертого (узагальнювального) етапу дослідно- експериментальної роботи;

28)презентувати і популяризувати результати дослідно-експериментальної роботи.

12.Очікувані результати

1)концепція створення та функціонування Всеукраїнського науково- методичного віртуального 8ТЕМ-центру, орієнтованого на забезпечення навчально- дослідницької діяльності учнів та відповідної інформаційної культури усіх суб’єктів освітньої діяльності у процесі здійснення навчально-дослідницької діяльності;

2)зміст та понятійна система Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру; критерії, показники, рівні розвитку інформаційної культури його користувачів та відповідний діагностичний інструментарій;

3)знаннєво-орієнтована мережецентрична ІТ забезпечення ефективного функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-центру, орієнтованого на розвиток інформаційної та інформатичної культури й забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів.

13. Інформація про керівників дослідно-експериментальної роботи

Науковий керівник

Прізвище, ім’я, по батькові

Стрижак Олександр Євгенійович

Поштова адреса,

№ телефону, e-mail

Київ, вул. Дегтярівська, 31-а, індекс 03057,

тел. (044)-489-37-21,

kviv.man.gov.ua

Місце роботи, посада

Національний центр «Мала академія наук України», заступник директора з наукової роботи, старший науковий співробітник

Кваліфікаційна категорія, педагогічне вчене звання, науковий ступінь

доктор технічних наук

Автор ініціативи

Прізвище, ім’я, по батькові

Чернецький Ігор Станиславович

Поштова адреса,

№ телефону, e-mail

Київ, вул. Дегтярівська, 31-а, індекс 03057,

тел. (044)-489-37-21,

kviv.man.gov.ua

Місце роботи, посада

Національний центр «Мала академія наук України», завідуючий відділом створення навчальних технологій системи знань

Кваліфікаційна категорія, педагогічне вчене звання, науковий ступінь

кандидат педагогічних наук

Координатор

Прізвище, ім’я, по батькові

Патрикеева Олена Олександрівна

Поштова адреса,

№ телефону, e-mail

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, тел. (044) 248-24-65 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Місце роботи, посада

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», начальник відділу SТЕМ-освіти

 

14.Склад творчої групи

Андреев Олександр Анатолійович, директор Рівненської Малої академії наук учнівської молоді;

Боровик Дмитро Віталійович, директор Дитячої інженерної академії м. Києва;

Бухтіяров Віктор Кімович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної, фізичної і колоїдної хімії та хімії пестицидів Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Василашко Ірина Павлівна, завідувач сектору відділу SТЕМ-освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»;

Война Галина Григорівна, кандидат наук державного управління, директор НВО «Спеціалізований загальноосвітній заклад І ступеня «Гармонія» - Гімназія ім. Т. Шевченка - Центр позашкільного виховання «Контакт»» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;

Гончарова Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу SТЕМ-освіти Державної наукової установи «Інститут* модернізації змісту освіти»;

Горбенко Світлана Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу SТЕМ-освіта Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»;

Глушаниця Олена Вікторівна, директор Науково-методичного центру управління освіти Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації;

Дем’яненко Валентина Борисівна, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук України»;

Дем’яненко Віктор Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАГІН України;

Клепко Сергій Федорович, доктор філософських наук, доцент, проректор з наукової роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної’ освіти ім. М.В.Остроградського;

Картиннік Оксана Віталіївна, проектний менеджер, директор "Дитячої інжинірингової школи "Вгаіш&НапсІз", представник напрямку SТЕАМ-освіта від СЗНЗ І ступеня «Ліко-школа»;

Колебошин Валерій Якович, кандидат фізико-математичних наук, доцент,директор Рішельєвського ліцею м. Одеси;

Косик Вікторія Миколаївна, начальник відділу цифрової освіти, фінансової грамотності та навичок підприємництва Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»;

Латиський Віталій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України;

Лобода Петро Іванович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сік Орського;

Мариновська Оксана Яківна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач' кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Митник Олександр Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології факультету педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

Мосякіна Надія Тадеївна, координатор Освітньої Академії IntellSEF в Україні, вчитель-методист;

Петухов Іван Михайлович, голова правління Громадської спілки «Національна Асамблея Громадянського Сектору України»;

Попова Вікторія Едуардівна, начальник відділу профорієнтаційної роботи з молоддю департаменту перспективного розвитку НТУУ «КШ»;

Попова Марина Андріївна, кандидат технічних наук, завідувач відділу створення та використання інтелектуальних мережних інструментів Національного центру «Мала академія наук України»;

Постригач Надія Олегівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;

Спірін Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, член- кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;

Січкар Тарас Григорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри загальної та прикладної фізики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

Чернікова Людмила Антонівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».

 

15.Організаційне забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про інноваційну діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність»,

Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020», схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 року № 5/2015, Національна доктрина розвитку освіти, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392.

16.Науково-методичне забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 7 листопада 2000 року № 522, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 31.03.2015 за № 380).

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 114, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 р. за №428/6716 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 за № 1054).

17.Матеріально-технічне забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Комп’ютерні класи, підключення до глобальної мережі Інтернет.

18.Фінансове забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Фінансування дослідно-експериментальної роботи може здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, спеціального фонду навчального закладу, а також за участю підприємств, які є соціальними партнерами навчального закладу, на засадах, визначених договорами між цими підприємствами та навчальним закладом.

                                           Науковий керівник                                                                О.Є.Стрижак             

                                           Автор ініціативи                                                                    І. С. Чернецький

                                           Координатор                                                                         О.О.Патрикеева

 

                             

 

                                      

 

 

Категорії сайту

Головна

Життя гімназії

Інформація

Про нас

ЗНО

ДПА

STEM-освіта

Новини

Контакти

 • fr-FR
 • English (UK)

Контакти

 • вул. Ессенська, 4,
  м. Старокостянтинів,
  Хмельницька область, 31100
 • (03854) 4-57-96
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.