Мобільний вигляд веб сайту

Для переходу по меню потрібно лише натиснути на нього.

Головна

Життя гімназії

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Про нас

ЗНО

ДПА

STEM-освіта

Новини

Контакти

Для розкриття пунктів меню натисніть на галочку > справа

новини психологічної служби
 • Зареєструватися

23 листопада 2016 року в місті Хмельницькому відбулася обласна науково-практична конференція «Шкільна освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізацій них процесів»

            Учасниками конференції були: науковці, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, науково-педагогічні працівники, педагогічні працівники ЗНЗ, практичні психологи, соціальні педагоги ЗНЗ, працівники науково-методичних центрів і методкабінетів, педагогічні працівники, що працюють з дітьми з особливостями психофізичного розвитку за інклюзивною формою.

            В рамках конференції були запропоновані різноманітні теми для обговорення, зокрема:

            - психологічні проблеми сучасної освіти;

            - психологічний супровід вчителів, школярів та батьків;

            - психологічний та соціальний супровід дітей, постраждалих внаслідок АТО та їх батьків;

            - педагог як суб’єкт модернізацій них процесів в освіті та багато іншого.

            Науково-практична конференція працювала в 3-х секціях. Мною був запропонована доповідь в секції «Науково-методичні та практичні проблеми психологічного забезпечення модернізацій них процесів у закладах освіти області» з темою для обговорення «Збереження психічного здоров’я школярів в умовах реформування сучасної освіти».

 

 

Збереження психічного здоров’я школярів в умовах реформування сучасної освіти

 

У статті порушується проблема збереження психічного здоров’я школярів, визначено основні фактори, які впливають на психічний стан учня. Психічне здоров'я дитини характеризується її здатністю успішно регулювати свою поведінку і діяльність відповідно до загальноприйнятих норм, і правил, активно розвиватись як особистість. Психічне здоров'я школяра тісно пов'язане із наявністю і збереженням психологічної стійкості.

Ключові слова: психічне здоров’я, особистість, школяр, психіка, невроз, педагог, успішність.

 

Особливістю особистості зі здоровою психікою є здатність змінювати життя у бажаному руслі, готовність до життєтворення.

 

Титаренко Т.М.

 

Складна соціально-економічна ситуація в Україні, особливо на Сході, викликає велике занепокоєння: порушується життєвий рівень населення, збільшуюється кількість захворювань, зокрема хронічних, соматичних хвороб. Як наслідком, все більш частіше трапляються порушення психічного здоров’я у школярів. На даному етапі ми живемо в роки реформ, змін, зокрема в освіті. Поряд з цим дуже часто забуваємо про головне – дітей, на яких вони направлені. Тому дана проблема в умовах реформування сучасної освіти є досить актуальною.

Психічне здоров'я - стан душевного благополуччя, що характеризується відсутністю хворобливих психічних проявів та забезпечує адекватну до умов дійсності регуляцію поведінки та діяльності (за психологічним тлумачним словником) [5].

Якщо ми глянемо більш ширше, то психічне здоров’я – це відсутність вад особистісного розвитку, здатність протидіяти стресам, комфортність особистості у суспільстві, вміння регулювати свої внутрішні негаразди.

Розглянемо ознаки психічного здоров'я учня:

-   адаптованість дитини до умов шкільного навчання,

-   прийнятість у групі,

-   низька тривожність,

-   відсутність вираженої акцентуації,

-   емоційна стабільність,

-   здатність сортувати інформацію.

Нікому не секрет, що особистість педагога напряму впливає на психічне здоров’я школяра. Психічно здоровий педагог – запорука здорової особистості учня.

Негативний вплив педагога на учня проявляється в авторитаризмі. Він нав’язує свою думку, втручається в особисте життя вихованця, є учасником багатьох конфліктів між учнями, небажання вислухати, невміння вчасно вибачитися перед учнем тощо. Також ще одним чинником в навчальній діяльності педагога є професійне вигорання, нестресостійкість до педагогічних ситуацій, професійна деформація.

Хочеться зупинися окремо на професійній деформації педагога. У передачі професійної деформації від одного вчителя до іншого великий вплив має системна  поведінка людей, тобто закріплені у свідомості вчителів багатовікові норми і стереотипи, уявлення про способи спілкування та типову поведінку в школі. У груповій професійній свідомості закріпилася певна техніка взаємодії «учитель – учень», яка як додаток до багатовікової класно-урочної системи передається з покоління в покоління через десятиліття і століття. Професійна деформація міцно закріпилася в існуючих шкільних та університетських підручниках, методичних посібниках, що є інформаційними моделями прийнятої педагогічної системи [4].

На даному етапі реформування освіти відбуваються зміни в методиці викладання предметів, підходах до учнів, і тому педагогу, який пропрацював уже багато років, важко переключитися на новий рівень викладацької діяльності.

Велику роль у психічному комфорті дитини має стиль спілкування «вчитель – учень». Як було описано вище, авторитарний стиль є помилкою педагога, учень буде чути погрози, цькування, постійні напади, що спричинятиме бажання відбиття охоти до навчання у школі («психічне відмирання» до навчальної діяльності), будуть виникати сварки з однолітками, проблеми з батьками, афекти та фобії, тривожність, імпульсивні дії, неврастенічні реакції.

Дуже часто конфлікти на рівні «вчитель – учень» мають тривалий характер та згубно впливають на психічне здоров’я школяра.

Велике навантаження на вчителів, таке як багато зайвої та не потрібної роботи, стають ще одним чинником того, що педагог не встигає робити основну роботу в школі – навчати дітей.

Іншим важливим чинником збереження психічного здоров’я школяра є навчальне перевантаження. Вже декілька років поспіль в українській освіті проходять зміни та реформи, змінюються програми, підручники тощо. Це не просто перенасиченість знаннями, навчальними програмами, а постійна зміна технологій навчання учнів, яка не покликана на розвиток учня як особистості із збереженням психічного здоров’я. Існує дисбаланс між тим, що учень може вивчити, і тим, що йому дають. Тобто вимоги, які диктує освіта, занадто важкі для усвідомлення їх за короткий термін навчання у школі. Учням за період 11 років шкільного життя важко осилити програмний матеріал, постійно йде плутанина у підручниках, яких на даний час є безліч, які упорядковують різні автори. Велика кількість домашнього завдання для учнів стає важливим чинником перевантаження у дома, дітям важко осилити матеріал з багатьох предметів, потрібно прочитати багато сторінок літератури, вивчити англійську, написати твір, вивчити вірш – задамо собі питання: а не було б нам важко?

Особливу увагу потрібно звернути на підлітковий вік, велика кількість підлітків не вміє правильно організувати свій режим дня, не володіє особливими навичками самоконтролю. Значна кількість школярів не вміє справлятися з великою кількістю навантаження, збільшенням обсягу навчального матеріалу. Учні в таких ситуаціях стають невпевненими, розгубленими, не можуть засвоїти навчальний матеріал, у них не вистачає часу.

Учнівський колектив є своєрідне системне утворення, порушуючи один механізм, зламаємо цілу систему. Якщо в цьому ланцюжку виникає розлад, ми маємо проблеми спілкування у класі, виникають різноманітні чвари. Шкільний колектив передусім – це міжособистісне спілкування, внутрішня дисципліна, згуртованість, єдність певних цілей. Згуртований колектив – це поєднання особистості школяра та суспільства. В успішному колективі створюються добрі умови для соціально-психічного розвитку особистості кожного з його членів. Як дитина відокремиться від колективу – автоматично опиниться в соціальному вакуумі, що в майбутньому ускладнить її психічний розвиток.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я на основі аналізу результатів численних досліджень в різних країнах доводять, що порушення психічного здоров’я спостерігаються у тих дітей, яким не вистачає спілкування з  батьками, та в проблемних сім’ях. Мікроклімат сім’ї суттєво впливає на дитину, яка може почуватися як комфортно, так і відчувати дискомфорт. Батьки стають або взірцем для своїх дітей, або ж несуть негативний вплив на психічний стан дитини. Надалі неврози у дітей можуть виникати і тоді, коли дитина постійно знаходиться в ситуації сварок між батьками, стає учасником сімейних конфліктів. Як результат, у дітей виникають різноманітні фізіологічні захварювання. У сім’ях закладаються основи майбутнього для дитини. Це потребує великих зусиль, часу, любові з боку батьків, злагоди в сім’ї. Протягом свого життя дитина постійно розвивається, проходить різні вікові періоди, тому і взаємини з нею повинні визначатися з урахуванням вікової періодизації.

Одним з головних чинників, які впливають на психічне здоров’я школяра, є також і Інтернет. В умовах масової глобалізації, інформатизації суспільства, в Україні в цілому, діти потрапляють в сітки політичних, соціальних маніпуляцій. Не підозрюючи того, вони стають механізмами впливу на оточуючих, батьків, друзів. Школярі постійно відвідують соціальні мережі, протягом дня, в навчальний час можуть спілкуватися один з одним, водночас можуть бути жертвами кібербулінгу, стають нервовими, тривожними, починають ігнорувати вчителя на уроці.

Школа – це велика частина життя дитини, школа – це простір для повноцінного розвитку. Головною метою сучасної школи повинен стати розвиток учня як особистості, виховання патріота держави, створення всіх умов для самовизначення, самореалізації та самовдосконалення, виховування психічно здорового індивіда.

Психічне зоров’я особистості залежить від багатьох факторів: правильного харчування, режиму дня, перебування на свіжому повітрі, рухової активності і т.д. Але особливе місце в цьому переліку належить психологічному комфорту. Дуже часто психологічний дискомфорт виникає в результаті фрустрації (незадоволенні) потреб дитини [1].

Наслідком такого дискомфорту стають невротичні стани: нав’язливі стани (клаустрофобія, агорафобія, обсесивно-конвульсивні розлади), неврози, неврастенія, істерія. 

Неврози виникають у дітей у школі, якщо наявний затяжний шкільний конфлікт, надмірні вимоги, неправильний підхід до дитини, перевантаження дитини різними заняттями, перевірка знань під час контрольних робіт, отримання низького балу, боязнь відповіді перед класом, педагогічний фактор (невротичний педагог).

Астенічний невроз в розгорнутій формі зустрічається тільки у дітей шкільного віку і підлітків (у дітей раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку спостерігаються початкові і атипові астенічні реакції).

Істерія виникає у дітей інфальтильних та істероїдного типу. Характеризується своєрідною «Втечею у хворобу», що пояснює неуспішність дитини, не відвідування нею школи.

Невроз нав'язливих станів - психічний розлад, який характеризується проявом невідступних думок і дій, що заважають адекватному існуванню особистості.

Також однією з причин погіршення психічного здоров’я школяра є депресія, яка як наслідок призводить до шкільної дезадаптації.

З огляду на важливість даної проблеми ми виробили низку рекомендацій педагогам для роботи з дітьми, щоб зберегти психічне здоров’я дітей:

 • Будьте завжди у гарному настрої – не забувайте: ви йдете до дітей.
 • Хваліть дітей не тільки за оцінки, але й за гарний вчинок на уроці.
 • Посміхайтесь, адже діти це люблять.
 • Не втручайтеся в особисте життя дитини, якщо вона цього зараз не хоче, прийде час – вона сама вам розповість.
 • Будьте для учнів порадником, знайдіть час, щоб вислухати їх.
 • Оцінюйте вчинок дитини, а не особистість.
 • Не повино бути розбіжностей між словом і ділом.
 • Дайте бути дитині самостійною, не контролюйте кожен крок.
 • Допоможіть дитині усвідомити її помилки.
 • Поставте перед учнем чіткі цілі, не давайте готових рішень, покажіть можливі шляхи вирішення даної проблеми.
 • Головне у вчительській професії - доброта та щире ставлення до дітей.

Знання дорослими (педагогами, батьками) вікових та індивідуальних особливостей підлітків дає їм змогу ефективно керувати психічним та особистісним розвитком дітей, попереджувати й долати труднощі і проблеми.

Таким чином, до факторів порушення психічного здоров’я школярів слід віднести: особистість педагога, шкільне перевантаження, надмірна інформаційна перенасиченість предметами, не здатність до самоорганізації, не дружній учнівський колектив, Інтернет, соціальні мережі, проблемні сім’ї, високий рівень особистої тривожності.

Однією з найголовніших умов збереження психічного здоров'я школярів є дотримання  науково обґрунтованих психогігієнічних норм організації навчання школярів з урахуванням індивідуальних норм навантаження, здатність витримувати навчальне навантаження, не тільки зберігаючи стан повного душевного, тілесного та соціального добробуту, а й збільшуючи при цьому якість власного психічного здоров'я, а також принципів гуманізації освіти [3].

Слід зазначити, що необхідно створювати добрий психологічний клімат у родині та школі, вчити дітей керувати своїм характером, шукати індивідуальний підхід до кожної дитини

Отже, основною умовою збереження психічного здоров’я школяра повинна стати така організація навчально-виховного процесу, яка б сприяла розвитку особистості.

 

Список використаних джерел та літератури

 

 1. Безпека життєдіяльності : підруч. для студ. вищ. закл. освіти України I - IV рівнів акредитації з галузі знань "Природничі науки" / Л. Е. Піскунова, В. А. Прилипко, Т. О. Зубок. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. - 455 c. - укp.
 2. Крузе В. Психосоматичні розлади в дитячому віці // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - №2
 3. Максименко С.Д. Психічне здоров'я дітей // Психолог. – січень1(1) 2002
 4. Професійна деформація викладача вищої школи / Е. Ф. Бєляєва, Л. М. Зубкова // Наукові записки кафедри педагогіки. - 2010. - Вип. 24. - С. 25-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2010_24_5
 5. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів : близько 3 000 термінів / Віктор Борисович Шапар, Валерій Олександрович Олефир, Андрій Станіславович Куфлієвський, Борис Іванович Фурманець . – Харків : Прапор, 2009 . – 670 с. – На укр. яз. - ISBN 978-966-16-4303-0 .
 6. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія: Навчальний посібник. — К.: Академвидав, 2011. — 368 с.
 7. http://ipz.org.ua/
 8. http://ucu.edu.ua/news/33297/

 

 

 

 

Категорії сайту

Головна

Життя гімназії

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Про нас

ЗНО

ДПА

STEM-освіта

Новини

Контакти

 • fr-FR
 • English (UK)

Контакти

 • вул. Ессенська, 4,
  м. Старокостянтинів,
  Хмельницька область, 31100
 • (03854) 4-57-96
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.