Мобільний вигляд веб сайту

Для переходу по меню потрібно лише натиснути на нього.

Головна

Життя гімназії

Інформація

Про нас

ЗНО

ДПА

STEM-освіта

Новини

Контакти

Для розкриття пунктів меню натисніть на галочку > справа

Річний звіт про діяльність НВК за 2017-2018 н.р.
  • Зареєструватися

                   Аналіз

навчально-виховної

та   науково-методичної

діяльності

 

Старокостянтинівського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія»

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області

імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука

за 2017-2018 навчальний рік

 

Річний план    Старокостянтинівського  навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія»  Старокостянтинівської міської ради  Хмельницької області імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука складений на діагностично-прогностичній основі з урахуванням особливостей учнівського контингенту, творчого потенціалу вчительського колективу та наслідків роботи за минулий 2017-2018 н.р.

Керуючись положеннями Конституції України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною державною програмою «Освіта», державною програмою «Вчитель», Національною доктриною розвитку освіти, обласними освітніми програмами, міськими програмами, нормативними документами Міністерства освіти, молоді та спорту, гімназійною програмою «Обдаровані діти», заклад спрямовує роботу на реалізацію науково-методичної теми «Формування ключових компетентностей успішної особистості засобами інноваційних освітніх технологій». Робота над означеною темою активізувала діяльність кожного вчителя, керівника гуртка, сприяла підвищенню рівня їхньої професійної підготовки.

У 2017-2018 н.р. діяльність НВК спрямовувалася на виконання та практичну реалізацію завдань розвитку галузі освіти міста, державної освітньої політики, міських, обласних програм розвитку освіти.

Навчально-виховний процес організований відповідно  до Статуту закладу, навчального та річного планів роботи на 2017-2018 навчальний рік.

Реалізація інваріантної і варіативної складових навчального плану здійснювалося за Державними та регіональними програмами.

 У закладі  створено належні умови для забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей шкільного віку.

 У 2017-2018 н.р. у Старокостянтинівському навчально-виховному комплексі «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія»   функціонувало 35 класів, у яких навчалося 906 учнів. У тому числі, 6 учнів були охоплені індивідуальною формою навчання, одна учениця, яка навчаласяся у США по програмі обміну FLEX, зарахована на екстернатну форму навчання. У 32 класах НВК поглиблено вивчалася  англійська, німецька, українська мови або інформатика. 2 класи початкової школи навчалися за програмою Всеукраїнського педагогічного експерименту «Інтелект України».

У чотирнадцяти  групах основної школи забезпечено допрофільну підготовку: з іноземної філології (10 групи), української філології (2 групи) та інформаційно-технологічна допрофільна підготовка (2 групи).

Школа ІІІ ступеня носить профільний характер. З п’яти груп VІ,VІІ курсів  (10,11 класи): 2 групи  мають  профіль іноземної філології; 1 група – української філології; 2 групи  – з поглибленим вивченням окремих предметів. На новий 2018-2019 н.р. набрано  чотири перших класи початкової школи (106 учнів), три групи першого курсу( дві групи – з поглибленим вивченням англійської мови, одна група – з розширеним вивченням  української мови та літератури), у яких на сьогодні – 83 учнів. Планується набір учнів на VІ курс з профільним навчанням іноземної мови або історії.

Якість освітнього процесу забезпечував педагогічний колектив із 75  основних працівників, у тому числі  - 6 молодих спеціалістів. Середній вік педагогічного колективу – 40-45 років.

Фаховий потенціал  учителів  закладу має тенденцію до зростання, про що свідчать такі критерії.

Атестація педагогічних працівників.

У 2018 р. одинадцятьом учителям НВК підтверджено вищу кваліфікаційну категорію Андрощук С.В., Боднар Л.М. Суходольській І.Ю., Паламарчуку В.В., Прокоф’євій Л.Є., Шевчуку О.В., Григорчук В.В., Ліпінській Н.А., Колотило Л.Є., Троханчук А.С., Яцюк А.М.

З них – шістьом –  педагогічне звання «Вчитель-методист»:

Боднар Л.М. Суходольській І.Ю., Паламарчуку В.В.,  Прокоф’євій Л.Є., Шевчуку О.В.,Ю Яцюк А.М.,

одному – педагогічне звання «Старший вчитель» (Григорчук В.В.);

двом учителям закладу – Троханчук А.С. та  Колотило Н.А. – присвоєно педагогічне звання «Вчитель-методист»,

 трьом учителям – Кріль О.В., Томашкевич Т.В., Цудзевичу С.В. – присвоєно вищу кваліфікаційну категорію;

трьом учителям – Літнарович К.В., Анікіну О.М., Заграй І.С. – присвоєно першу  кваліфікаційну категорію

 Виставка педагогічних інновацій

За підсумками обласної виставки педагогічних інновацій «Освіта Хмельниччини на шляхах реформуваня» 16 робіт учителів НВК відзначено дипломами. А саме:

Диплом І ступеня -7 робіт. Це колективна робота вчителів  Мартинюк О.М., Мудрик О.І., Шкребтій Л.В., Колотило Н.А., Дяченко Л.В., Андрощук С.В., Соколик Л.С., робота методичного об’єднання вчителів початкових класів НВК, а також учителів Григорчук В.В., Янович Н.В., Омельчук А.Є.і Баришевої А.В., Вапнічного С.Д., Цимбалюка В.В. і Печеркіна О.В.

Диплом ІІ ступеня – 2 роботи: уч. Мартинюк О.М., Цудзевич С.В.

Диплом ІІІ ступеня – 7 робіт:  уч. Герасимчук І.М., Воробчук Г.І. і Стельмах С.С., Анікін О.М. і Кузьмін О.С., Мудрик Н.Г., Слобода Л.М., колективні роботи вчителів англійської мови (Уланівська-Нич Л.М., Суходольська І.Ю., Дидик І.І., Гуменна О.В., Анікін О.М., Кузьмін О.С., Заграй І.С.) та вчителів математики (Демчинська К.Й., Загоруйко Ю.А., Кравець Г.Л.).

11 робіт представляли заклад на міській виставці педагогічних інновацій у 2017-2018 н.р.: дві колективні роботи вчителів початкових класів, колективна робота вчителів іноземної мови, а також роботи вчителів Прокоф’євої Л.Є., Колотило Н.А., Тарасюк Н.В., Андрощук С.В.,  Бєльської Т.В., Баришевої А.В., Паламарчука В.В., Троханчук А.С., Григорчук В.В.

Поширення  педагогічного досвіду

через всеукраїнські та міжнародні проекти  (уч. Боднар Л.М., Скора Т.Г., Троханчук А.., Котюк О.А., Вапнічний С.Д., Хмельовська Ж.І.),

участь в обласних конференціях (уч. Проказюк Л.І., Григорчук В.В.,  практичний психолог Цудзевич С.В.),

майсер-клас  (уч. Паламарчук В.В., Котюк О.А.),

 фахові періодичні видання (уч. Мартинюк О.М., Цимбалюк В.В., Герасимчук І.М., Прокоф’єва Л.Є., Боднар С.М.)

 освітянські сайти (уч. Анікін О.М., Мартинюк О.М., Кріль О.В., Заграй І.С., Шкребтій Л.В., Мудрик О.І.)

конкурс «Вчитель року». Переможцем міського , дипломантом обласного етапів Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2018» у номінації «Німецька мова» стала Скора Т.Г.

Одним із актуальних завдань, які стоять перед педагогічним колективом Старокостянтинівського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області імені Героя України С.М.Бондарчука, є цілеспрямована робота зі здібними і обдарованими учнями. З метою виявлення і підтримки обдарованих учнів проводиться систематична робота психологічної служби, діють міжшкільні факультативи (наприклад, з програмування), предметні гуртки, гімназійне наукове товариство.

  У закладі створені належні умови, що сприяють розвиткові дитячої обдарованості. Розроблено гімназійну програму «Обдаровані діти», наявний банк даних обдарованих дітей.

Гордістю  закладу є щорічні призери ІІ (міського), ІІІ (обласного) етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, завдяки яким Старокостянтинівський НВК впевнено займає найвищу позицію серед шкіл міста.

29 учнів гімназії представляли заклад і місто у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін і принесли у скарбницю закладу 25 призів.(минулого року 22). І місце вибороли Миронюк Костянтин, Куц Андрій, Нечипорук Владислав – з інформатики (вч.Вапнічний С.Д., Шевчук О.В.), Миронюк Костянтин – з ІКТ (вч.Вапнічний С.Д.); ІІ місце посіли Фабрикіна Вікторія – з української мови (вч.Фабрикіна І.В.), Величко Тамара (вч.Гуменна О.В.), Янковська Марина (вч.Кущик Т.О.) – з англійської мови, Лященко Влада, Бучкарик Діана (вч.Скора Т.Г.), Загурська Аніта (вч.Омельчук А.Є.) – з німецької мови; Савчук Андрій – з інформатики (вч.Вапнічний С.Д.), Гуменний Іван – з трудового навчання                                    (вч. Паламарчук В.В.); ІІІ місце вибороли Колісник Ілля – з математики (вч.Загоруйко Ю.А., Кравець Г.Л.); Величко Тамара – з української мови і літератури (вч.Стельмах С.С.); Багінський Владислав (вч.Мала О.В.); Андрусенник Каріна (вч.Котюк О.А.) – з біології; Вакарєва Марія (вч.Гуменна О.В.), Ніколайчук Анна (вч.Уланівська-Нич Л.М.) – з англійської мови; Ярощук Іванна (вч.Поліщук С.О.) та  Борищук Валерія (вч.Омельчук А.Є.) з німецької мови, Генералюк Анастасія, Крещенецька Іванна (вч. Шуляк О.О.) – з хімії; Юшкевич Олександр - з інформатики (вч.Вапнічний С.Д.), Микитюк  Вікторія (вч.Слобода Л.М.) – з трудового навчання; Процик Максим (вч.Бачинська Н.І.) – з економіки

У ІV (заключному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з ІКТ, яка проходила  у м.Запоріжжя, Миронюк Костянтин  посів ІІ місце, а Куц Андрій став переможцем Всеукраїнської олімпіади  з інформатики (м.Миколаїв) (вч.Вапнічний С.Д.) і це вперше в історії закладу та міста.

Особливим напрямком роботи зі здібними і обдарованими учнями є науково-дослідницька діяльність під патронатом, Малої академії наук України. Наші старшокласники представляють свої учнівські дослідження з різних галузей шкільних наук у всеукраїнському конкурсі – захисті науково-дослідницьких робіт МАН. Цьогоріч у І (міському) етапі Конкурсу заклад представляли  13 учнів, 10 з яких стали призерами: І місце посіла Проказюк Анна (секція «Літературна творчість», кер.Проказюк Л.І.), Сулейманова Влада (секція «Англійська мова», керівник Анікін О.М.), Бучкарик Діана  (секція «Німецька мова», кер.Скора Т.Г.), Ордак Олександра (секція «Історія», кер.Федулова Н.П.), Горбаток Олександр (секція «Експериментальна фізика», кер. Хмельовська Ж.І.), Генералюк Анастасія (секція «Хімія»,  кер.Шуляк О.О.), ІІ  місце вибороли  Савченко Володимир (секція «Географія», кер.Бєльська Т.В.), Процик Сергій (секція «Фінанси та кредит», кер.Бачинська Н.І.); ІІІ місце посіли Казіміров Дмитро  (секція «Технології програмування», кер.Осипюк М.Б.) та Вакарєва Марія (секція «Психологія», кер.Мала О.В.)

          

Семеро наших учнів стали учасниками ІІ(обласного) етапу даного конкурсу і здобули шість перемог, з яких два І місця вибороли Фабрикіна Вікторія у секціях «Українська мова і Педагогіка» (кер.Фабрикіна І.В.), Проказюк Анна «Літературна творчість» (кер.Проказюк Л.І.), ІІ місце посіли Сулейманова Влада (англ.мова, Анікін О.М.), Бучкарик Діана (нім.мова, кер.Скора Т.Г.);            ІІІ місце - Ордак Олександра  (історія, кер.Федулова Н.П.)

Дві учениці принесли перемоги у Заключному етапі даного конкурсу, який проходив Києві, де дівчатка посіли ІІІ місце. Це – Фабрикіна Вікторія (секція «Українська мова», кер. «Фабрикіна І.В.), Проказюк Анна (секція «Літературна творчість» кер.Проказюк Л.І.)

Щоб удосконалювати свої дослідницькі навички, цього річ уперше в історії нашого закладу з ініціативи вчителів-предметників та при підтримці адміністрації наші учні мали змогу навчатися у заочній науковій школі при Національному центрі «Мала академія наук України» 4 учнів – з математики (вч.Загоруйко Ю.А.) та 2 учнів з української мови (вч.Фабрикіна І.В.)

 

Уже стала гарною традицією гідна участь учнів НВК у різних етапах Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика. У 2017-2018 наші учні здобули сім перемог у міському етапі даного конкурсу. Так, І місце вибороли Корнійчук Аріна (вч.Горбаток Т.С.), Македонська Аріна (вч.Крисько О.І.), Величко Тамара (вч.Стельмах С.С.), ІІ місце посіла Ніколайчук  Марія (вч.Лахманюк Т.В.), ІІІ місце вибороли Вітрук Катерина, Коханець Вікторія (вч.Воробчук Г.І.), Шупрудько Зоряна (вч.Кушпер Н.В.)