Мобільний вигляд веб сайту

Для переходу по меню потрібно лише натиснути на нього.

Головна

Життя гімназії

Інформація

Про нас

ЗНО

ДПА

STEM-освіта

Новини

Контакти

Для розкриття пунктів меню натисніть на галочку > справа

Наша бібліотека
  • Зареєструватися

 

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Старокостянтинівської гімназії

____________ Л.М.Журибіда

ПРАВИЛА

користування бібліотекою Старокостянтинівської гімназії

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області

1.Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою гімназії розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу " із змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000р.", "Типових правил користування бібліотеками в Україні ", затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001р. за № 538/5729. , „Положень про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу”, затверджених наказом Міносвіти України від 14.05.99 р.№139.

1.2. Дані правила регламентують відносини користувача з бібліотекою, встановлюють загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов'язки користувачів бібліотеки.

1.3.   Правила користування бібліотекою гімназії затверджуються директором Старокостянтинівської гімназії

2. Порядок користування бібліотекою

2.1. На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

2.2. Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею і підтвердити зобов'язання про їх виконання своїм підписом у формулярі ( крім учнів 1-4 класів).

2.3. Термін користування документами, які видаються в бібліотеці, не більше 15 днів. Кількість примірників, які видаються у бібліотеці , не більше 5.

2.4. Навчальна методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов'язковою перереєстрацією наприкінці навчального року.

2.5. У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений , якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо видання користується попитом.

2.6. Періодичні видання видаються вчителям - предметникам терміном на 15 днів. За кожний примірник користувач розписується у читацькому формулярі( крім учнів 1-4 класів).

2.7. Періодичні видання видаються учням лише в читальному залі.

2.8. Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена.

2.9. Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники, хрестоматії, видаються лише в читальному залі.

3.Права користувачів

Користувачі мають право:

3.1. Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього. Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.

3.2. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи ( на різних носіях інформації ) з фонду бібліотеки.

3.3. Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією) та інформацією з Інтернету.

3.5. Брати участь у заходах, які проводить бібліотека.

3.6. Обиратися до бібліотечного активу, надавати практичну допомогу бібліотеці.

3.7. Подавати адміністрації гімназії зауваження, пропозиції щодо роботи бібліотеки.

3.8. Окремі категорії користувачів: діти-інваліди, діти-сироти, учасники Великої Вітчизняної війни, інваліди мають пільги у наданні бібліотекою додаткових платних послуг.

4. Обов'язки користувачів

Користувач зобов'язаний

4.1. Дотримуватися Правил користування бібліотекою.

4.2. У разі запису до бібліотеки потрібно надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.

4.3. Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки : не псувати, не робити позначок, не підкреслювати, не виривати і не загинати сторінки.

4.4. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.

4.5. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.

5. Відповідальність користувачів

5.1. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними ( за визначенням бібліотекаря ) документами , або внести кратне відшкодування вартості документів. Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.

5.2.Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права її відвідувати терміном на 1 місяць. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

5.3. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем обов'язки відповідальність несуть його батьки або особи під наглядом яких він перебуває.

5.4. Користувачі мають дотримуватись тиші в бібліотеці.

6. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

Бібліотека зобов'язана

6.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека

6.2 .Формувати у користувачів потребу в інформації ,користуванні бібліотеками.

6.3. Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.

6.4. Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечного фонду.

6.5. Формувати універсальний бібліотечний фонд на традиційних та електронних   носіях, згідно з його інформаційними і виховними функціями, запитами та інтересами користувачів.

6.6. Формувати систему бібліотечно-бібліографічної освіти учнів, інших користувачів, проводити   віртуальні   уроки для учнів з   використанням   комп'ютерних   технологій.

6.7. Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.

6.8. Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів.

6.9. Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно розпорядку.

6.10.Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь –якою метою, крім наукової, без їх згоди.

7.   Бібліотека має право

7.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності .

 

7.2. Ставити до відома адміністрацію гімназії про порушення користувачами основних вимог користування документами.

 

 

 

Категорії сайту

Головна

Життя гімназії

Інформація

Про нас

ЗНО

ДПА

STEM-освіта

Новини

Контакти

  • fr-FR
  • English (UK)

Контакти

  • вул. Ессенська, 4,
    м. Старокостянтинів,
    Хмельницька область, 31100
  • (03854) 4-57-96
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.